ŠKOLA

Počet návštev: 1027726
Sobota 6. 3. 2021

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
Email školy: sekretariat@skolamalinovo.sk, dajana.csokova@skolamalinovo.sk
Telefón: Sekretariát školy: 02 45 955 102
Školská jedáleň: 0917 922 324

Školský internát: 0918 644 529

Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933
Adresa školy: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
IČO: 52585212
DIČ: 2121086550
facebook: SOŠ zahradnicka Malinovo
Org. zložka Základná škola Malinovo: tel. č.: 02/45955141

zsmalinovo@zsmalinovo.sk
skd@zsmalinovo.sk
Riaditeľka školy:: dajana.csokova@skolamalinovo.sk

Končim školu

Oznam - prezenčné vyučovanie !!!

Oznamujeme Vám, že od 22.2.2021 prechádzame na prezenčnú výučbu v triede IV.ŠO.

Trieda II.PMŠ pokračuje aj naďalej v dištančnej forme vzdelávania

Polročný výpis vysvedčenia 2020/2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že polročný výpis z hodnotenia a dochádzky žiakov v šk. roku 2020/2021 bol odoslaný elektronicky na Edupage konto študenta, kde si ho môžete stiahnúť a elektronicky podpísať.

Prijímacie konanie v šk. roku 2021/2022

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Ako sa liečiť, ak máte koronavírus

Podmienky vstupu do budovy školy od 9.11.2020

Milí rodičia,  študenti a návštevníci

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav  nevyžaduje  komunikácia s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

podmienky_vstupu_do_budovy.pdf

vyhlasenie_navstevnika_skoly.pdf

vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

vyhlasenie_zamestnanca_skoly.pdf

Dištančné vzdelávanie ŠO a PMŠ - MS Teams

  

Pri prechode na online vyučovanie budeme využívať program MS Teams. Je potrebné si v priloženom linku stiahnuť aplikáciu do počítača alebo mobilu. Nainštalovať a prihlásiť sa  s prihlasovacím menom a heslom od triedného učiteľa. 

MS Teams

(stiahnúť)

Krizovy_plan_ziak_SOS_covid.pdf

Krizovy_plan_rodic_Covid.pdf

 

 

Novinky

 • Malinovský Valetnín 2021 "na diaľku "

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Malinovský Valetnín 2021 "na diaľku ".

  13. ročník Malinovského Valentína sa tento rok uskutočnil netradične "na diaľku". O to viac nás teší účasť 45 študentov na tejto krásnej aranžérskej súťaži. Spolu do súťaže zaslali práce študenti z 9 škôl: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, SOŠ Želovce, SOŠ záhradnícka Piešťany, Herman Ottó Szakképző Iskola Szombathely, Škola z Rumunska, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakközépiskola Budapest, SOŠ Pruské a našej Spojenej školy SOŠ záhradníckej Malinovo. Súťaž sa konala pod záštitou SAKF a jej porota v zložení Ing. Milota Murčová, Mário Maška, Maroš Petic a Ing. Marek Spevák vyhodnotila výsledky. 1. miesto obsadila Blanka Drinková (Piešťany), 2.miesto Viktória Herédiová (Želovce), 3.miesto Štefan Gažo (Pruské), 4.miesto (Kocsis Dorina (Szombathely) a 5. miesto Tatiana Trakálová (Piešťany). Gratulujeme víťazom a srdečne ďakujeme všetkým súťažiacim a ich učiteľom, ktorí v tejto komplikovanej dobe študentov na súťaž pripravili.

 • Čaro Vianoc SOŠ Želovce - úspech pre Malinovskú školu

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Čaro Vianoc SOŠ Želovce - úspech pre Malinovskú školu .

  V čase mimoriadneho dištančného vyučovania sa naši žiaci v rámci predmetov prax a viazania a aranžovania kvetov pod vedením pani učiteľky praxe Beáty Nagyovej MA. naučili (prváčky) a zdokonaľovali vo výrobe vianočných svietnikov. So svojimi prácami sa zúčastnili on-line aranžérskej súťaže Čaro Vianoc, ktorú organizovala SOŠ Želovce. Výsledky nás veľmi potešili . V kategórii profesionálov a študentov zvíťazila naša študentka 4. ročníka Ema Majtánová. V kategórii žiakov ZŠ zvíťazili tiež žiačky Spojenej školy -žiačky ZS dvojičky Marunové. Zároveň naša škola vyhodnotila práce aj v školskom kole - víťazkou sa stala Kristínka Jurkovičová (3.ŠO), 2. miesto obsadila Annamária Lukáčková (4.ŠO) a 3.miesto obsadila študentka druhého ročníka Reginka Síposová. Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazkám !!

 • Úspešná pani profesorka - Vianočný svietnik SAKF

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspešná pani profesorka - Vianočný svietnik SAKF.

  Slovenská asociácia kvetinárov a floristov v čase pandémie koronavírusu organizovala online súťaž na tému Vianočný svietnik. V kategórii zamestnancov a členov SAKF obsadila krásne 3. miesto naša pani učiteľka praxe Beátka Nagyový MA. Prvé a druhé miesto obsadili floristi Tamáš Vigh (1.m.) a Evka Slocíková.

 • 10 rokov v Postav dom, zasaď stom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 10 rokov v Postav dom zasaď stom.

  Už 10 rokov naši učitelia spolupracujú v záhradkárskej poradni v televíznej relácii Postav dom, zasaď strom. Tento mimoriadny rok si zapamätáme podľa toho, že naši učitelia boli skrášlení rúškami.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventný veniec Zálesie 2020.

  Aj tento rok 28. novembra sa zúčastnili naši žiaci v rúškach prípravy adventného venca v susednej obci Zálesie. Vzhľadom na mimoriadne obdobie sa zúčastnilo iba zopár študentov, ktorí pomáhali občanom obce pod vedením nášho pána profesora Ing. Romana Valla.

 • Splav Malého Dunaja 2020 - Nová Dedinka - Jelka

  Do galérie Splav Malého Dunaja 2020 - Nová Dedinka - Jelka boli pridané fotografie.

  Dňa 29. júna sme absolvovali splav Malého Dunaja. 20 odvážlivcov sa plavilo od Novej Dedinky až do Jelky. Nevystrašila nás ani predpovď celodenného dažďa.

 • Maturita 2020

  Do galérie Maturita 2020 boli pridané fotografie.

  Aj na našej škole sa našiel hrdina, ktorý vykonal maturitnú skúšku priamo za zeleným stolom pred skúšobnou komisiou. Hrdinom bol najlepší žiak maturitného ročníka a prišiel si po jedničku z anglického jazyka úrovne B2. S veľkou radosťou si pre záhradnícke maturitné vysvedčenia prišli aj študenti pomaturitného ročníka. Ostáva nám iba dúfať, že o možnosť predviesť svoje vedomosti za zeleným stolom v nasedujúcich rokoch už maturanti nebudú ukrátení.

 • Lyžiarsky kurz Terchová 2020

  Do galérie Lyžiarsky kurz Terchová 2020 boli pridané fotografie.

  Od 24. do 28. februára naše prváčky úspešne absolvovali lyžiarsky kurz v Terchovej. Za 4 dni naše lyžiarky postupne zvládli všetko - od obúvania lyžiarok až po náročný zjazd vo Vrátnej - Pasekách. Za týždeň sme okrem lyžovania stihli aj vybehnúť na terchovskú rozhľadňu, poplávať si v plavárni, zapózovať pred sochou terchovského rodáka- Jánošíka či vyviezť sa lanovkou na Vrátnu -Chleb. Najdôležitejšie ale bolo lyžovanie - a našou školskou "Petrou Vlhovou" víťazkou slalomu sa stala Evička Žemlicsková.

 • CF - Jedenásty kontraktačný deň Šaľa 2020

  Do galérie CF - Jedenásty kontraktačný deň Šaľa 2020 boli pridané fotografie.

  13. februára sa naše cvičné firmy zúčastnili jedenásteho kontraktačného dňa CF v Šali. Obe naše výrazne omladené fimy boli veľmi úspešné. Firma Garden Rose, s.r.o. , ktorej riaditeľuje Lenka Pelcnerová získala 1. miesto v kategórii Najlepší katalóg a získala aj cenu poslanca NSK. Firma Progres Entertainment Gargen s.r.o., ktorej riaditeľom je Juraj Tajnai získala 2. miesto v súťažnej kategórii Najlepší stánok CF. Odborne CF vedú naši učitelia Ing.Roman Vallo a Ing. Jana Vysoká Čalfová.

 • 12. ročník Malinovského Valentína 11. 2. 2020

  Do galérie 12. ročník Malinovského Valentína 11. 2. 2020 boli pridané fotografie.

  11.februára - 3 dni pred sviatkom svätého Valentína naša škola organizovala 12. ročník medzinárodnej aranžérskej súťaže Malinovský Valentín. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl (SOŠ Kravany nad Dunajom, Střední vinařská škola Valtice, SOŠ Želovce, SOŠ Žilina, SOŠ Pruské, SOŠ Košice,SOŠ Topoľčany, Hermann Ottó Szakkozépiskola és Kollégium Szombathely a naša Spojená škola Malinovo).Súťažilo sa v troch úlohách - Valantínska kytica, Valentínsky šperk a prízdoba rastliny. Súťaž sa organizovala pod záštitou BSK a SAFK. Porote predsedal prezident SAFK Ing. Marek Spevák. Pani riaditeľka našej Spojenej školy Malinovo PaedDr. Dajana Csóková vyhlásila a ocenila víťazov , pričom celkovou víťazkou Malinovského Valentína 2020 sa stala žiačka našej sesterskej záhradníckej školy v Piešťanoch Blanka Drinková. Z naších žiačok bola najúspešnejšia Svetlana Borbélyová, ktorá zvíťazila v úlohe - prízdoba rastliny. Naše šikovné aranžérky na súťaž pripravila pani učiteľka Beáta Nagyová MA..

 • Volejbal chlapci v Ivanke p.D. - 2.miesto

  Do galérie Volejbal chlapci v Ivanke p.D. - 2-miesto boli pridané fotografie.

  11. februára v Ivanke pri Dunaji sa na pôde SOŠ konalo okresné kolo vo volejbale stredných škôl. Naši chlapci po napínavých zápasoch po roku opäť obsadili výborné 2. miesto.

 • Rez viniča o Zlaté nožnice - 2020 Valice

  Do galérie Rez viniča o Zlaté nožnice - 2020 Valice boli pridané fotografie.

  6. februára 2020 sa naši študenti druhého ročníka zúčastnili 20.ročníka súťaže v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice BAHCO . Súťaž sa konala na Gemeri vo vinohradoch OVD Gemerprodukt Valice. Rezala sa odroda Rizling Rýnsky ,vinohrad vysadený v roku 2014 - rýnsko-hessenské vedenie. Rezalo sa na 8-10 púčikový ťažeň + jeden zásobný čapík. Naši študenti súťažili v kategórii junior, 25 krov museli zrezať v časovom limite 40minút. Súťaž organizovala firma BAHCO, záhradnícke potreby a SPU Nitra. Naši študenti v súťaži obstáli so cťou. V konkurencii 18 študentov sa Samuel Fekete umiestnil na peknom 6. mieste.

 • Predvianočný týždeň 2019

  Do galérie Predvianočný týždeň 2019 boli pridané fotografie.

  Posledný predvianočný týždeň sme si našli čas aj na návštevu Vianočných trhov v Bratislave a aj Vianočnú besiedku. Naša pani riaditeľka Mgr. Monika Ignácová pri tomto predvianočnom pozastavení sa poďakovala úspešným reprezentantom školy (športovcom, aranžérom, "cvičným firemníkom" atď.) a tiež slávnostne odovzdala imatrikulačné listy našim prváčkam. Tie okrem prísahy čakala aj malá úloha a keďže nie sú nováčikmi samé slávnostne sľubovala vernosť škole aj ich pani triedna profesorka.

 • Vianočné inšpirácie Košice 2019

  Do galérie Vianočné inšpirácie Košice 2019 boli pridané fotografie.

  Dňa 12 .decembra sa naši aranžéri zúčastnili celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Tohtoročné Vianočné inšpirácie mali 3 témy: Vianočný svietnik, Vianočný kvetinový box a Vianočná kytica. Naši traja študenti 2, ročníka - Lenka Pelcnerová , Martin Šavrnoch a Kristína Jurkovičová, ktorých na súťaž pripravila naša učiteľka floristiky Beáta Nagyová MA. boli veľmi úspení. Kristínka Jurkovičová obsadila 3. miesto v téme Kvetinový box, 2. miiesto za kyticu, celkovo 3. miesto a získala aj cenu firmy Curel. Martin Šavrnoch obsadil 3.miesto za vianočnú kyticu.

 • 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v Seredi

  Do galérie 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v Seredi boli pridané fotografie.

  Aj v tomto roku našu školu 4. decembra úspešne reprezentovala floristická cvičná firma Garden Rose, s.r.o., a jej zástupcovia Lenka Pelcnerová (II. ŠO), Martin Šavrnoch (II.ŠO), Petra Hrušková (III.ŠO), Nikoleta Gonová (IV.ŠO) a Patrik Matušniak (IV.ŠO) ktorí získali celkovo 3. miesto v kategórií o Top výstavný stánok veľtrhu a taktiež celkovo 3. miesto v súťaži o TOP cvičnú firmu. Cvičná firma pracuje pod vedením Ing.Jany Vysokej Čalfovej.

 • Adventný veniec Zálesie 2019

  Do galérie Adventný veniec Zálesie 2019 boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sa naši študenti zúčastnili prípravy adventného venca v susednej obci Zálesie. Dňa 28. novembra študenti aranžovali pod vedením nášho učiteľa praktického vyučovania Ing.Romana Valla.

 • Florbal chlapci 2019

  Do galérie Florbal chlapci 2019 boli pridané fotografie.

  Naši chlapci sa 27. novembra zúčastnili okresného kola vo florbale. Hrali sme vyrovnané zápasy s konečným gólovým skóre 7:7. Chlapci obsadili pekné tretie miesto o ktorom rozhodol napínavý rozstrel s florbalistami z Bernolákova. 5 mužstiev SOŠ Ivanka, SOŠ Bernolákovo, SOŠ Malinovo a Gymnázium Senec hostila SOŠ Senec.

 • Liga proti rakovine 2019

  Do galérie Liga proti rakovine 2019 boli pridané fotografie.

  AJ tento rok sme sa zúčastnili kásnej akcie v Centre pomoci (Liga proti rakovine) v Bratislave. 21. novembra naše šikovné aranžérky pod vedením našej pani učiteľky aranžovania Beátky Nagyovej MA. pomáhali v cente zhotovovať nádherné adventné vence.

 • Výzdoba Zrkadlovej siene v Primacionálnom paláci

  Do galérie Výzdoba Zrkadlovej siene v Primacionálnom paláci boli pridané fotografie.

  Naša škola mala tú česť pripraviť kvetinovú výzdobu Zrkadlovej siene v Primacionálnom paláci v Bratislave. Počas našich dní otvorených dverí túto honosnú kvetinovú nádheru pripravovali naše šikovné aranžérky. Za finálnu krásu aranžmánov ďakujeme hlavne našej najlepšej aranžérke Svetlanke Borbélyovej (IV.ŠO) a jej pani učitelke viazania a aranžovania kvetín Beáte Nagyovej MA.

 • Dni otvorených dverí 2019

  Do galérie Dni otvorených dverí 2019 boli pridané fotografie.

  V dňoch 21. až 24. októbra naša škola pri príležitosti výročia jej založenia (96 rokov) organizovala dni otvorených dverí. Pri tejto príležitosti sa konala súťaž v aranžovaní ZŠ. Žiaci z okolitých základných škôl pripravovali nádherne prizdobované klobúky a náhrdelníky. Žiaci našej školy súťažili o trofej aranžéra školy, ktorú pre rok 2019 získala Petra Hrušková. Súčasťou DOD boli aj výstavky ovocia či záhradníckej mechanizácie. Svojimi krásnými výpestkami sa v priestoroch našej pochváli aj záhradkári z Malinova.

 • Župné školy október 2019

  Do galérie Župné školy október 2019 boli pridané fotografie.

  Aj tento rok náš zriaďovateľ - Bratislavský samosprávny kraj organizoval v okresných mestách prezentáciu svojich škôl. Aj naší študenti pod vedením zástupkyne školy Ing. Jany Vysokej Čalfovej prezentovali náš krásny odbor záhradníctva 4.10 v Bratislave (Avion),8.10 v Pezinku, 10.10 v Senci a 16. 10 v Malackách.

 • VICTORIA REGIA Piešťany 2019

  Do galérie VICTORIA REGIA Piešťany 2019 boli pridané fotografie.

 • Splav Malého Dunaja 13.jún 2019

  Do galérie Splav Malého Dunaja 13.jún 2019 boli pridané fotografie.

  Dňa 13. júna sme sa zúčastnili splavu Malého Dunaja. Splavili sme cca. 27 km od Zálesia po Hurbanovú Ves. Do cieľa sme dorazili všetci, aj skúsení vodáci aj začiatočníci - všetci poriadene opalení a unavení.

 • Szombathely 2019

  Do galérie Szombathely 2019 boli pridané fotografie.

  29.marca 2019 sme sa zúčastnili XXX. ročníka medzinárodnej záhradníckej súťaže v Szombathely. Naši študenti Patrik Matušniak, Sebastián Szimeth , Lenka Pelcnerová, Laura Kissová a Svetlana Borbélyová súťažili pod vedením našich učiteľov praxe Ing. Romana Valla a Beáty Nagyovej MA. Chlapci súťažili v sadovníckej tvorbe SAVARIA PARCUM a dievčatá v tradičnej aranžérskej súťaži SAVARIA FLORIADAE. Najúspešnejšia bola aj tento rok minuloročná víťazska Svetlana Borbélyová, ktorá získlala ocenenie najúspešnejšej zahraničnej súťažiacej (obsadila celkovo 6. miesto).

 • Veľká noc v Pruskom 2019

  Do galérie Veľká noc v Pruskom 2019 boli pridané fotografie.

  10. apríla 2019 sme sa opäť zúčastnili celoslovenskej aranžérskej súťaže s medzinárodnou účasťou v SOŠ v Pruskom. Veľkonočná téma mala 3 úlohy :1.Kytica s prútim, 2.veľkonočná dekorácia na stôl a 3. veľkonočná prízdoba črepníkovej rastliny. Pod vedením našej pani učiteľky Beátky Nagyovej MA. aranžovali úspešne naše druháčky Peťka Hrušková (3.miesto prízdoba rastliny) , Emka Majtánová a prváčka Kristínka Jurkovičová (1.miesto dekorácia na stôl a 3.miesto prízdoba rastliny).

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
  Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
 • Sekretariát školy: 02 45 955 102
  Školská jedáleň: 0917 922 324

  Školský internát: 0918 644 529

  Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria