ŠKOLA

Rozvrh

Zmeny rozvrhu

Spojená škola, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo

org. zložka SOŠ Záhradnícka

 

Oznamujeme Vám, že od 22.2.2021 prechádzame na prezenčnú výučbu v triede IV.ŠO podľa priloženého rozvrhu.

V II. PMŠ pokračuje vyučovanie dištančnou formou.

 

 

7:30 – 8:15 h

8:25 – 9:10 h

9:30 – 10:15 h

10:25 – 11:10 h

11:20 – 12:05 h

Pondelok

PRAX

Utorok

PRAX

Streda

SAP

VAK

SAD

 

AKE-s

SAT-a

ANJ

 

ANJ

Štvrtok

SJL

EKO

SJL

ORA

MAT

Piatok

KVE

KVE

SJL

ZEL

OVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh– dištančné vyučovanie

od 12.10.2020 – do odvolania

*** Konzultácia – skúšanie vždy vopred dohodnuté so študentom - budú naplánované v kalendári !!!

PONDELOK

Trieda

Konzultácie /individuálne skúšanie

1

2

3

 

7:30 – 9:10

9:30 – 10:15

10:25 – 11:10

11:20-12:05

I.ŠO

Tóth

BIO

ANJ

SJL

II.ŠO

Kováčová

SJL

BIO

MAT

III.ŠO

Šefčíková

SAD

ZEL

OVO

IV.ŠO

Pinkovská

PRA

SJL

ANJ

 

UTOROK

Trieda

Konzultácie /individuálne skúšanie

1

2

3

 

7:30 – 9:10

9:30 – 10:15

10:25 – 11:10

11:20-12:05

I.ŠO

Tóth

ANJ

NPR

CHE

II.ŠO

Šefčíková

ZEL

SAD

OVO

(párny týždeň)

STZ

(nepárny týždeň)

III.ŠO

Pinkovská

STZ

SJL/OBN

ANJ/NEJ

do 12:30

IV.ŠO

Vys.Čalf.

SAD

EKO

SAT - s

ARM

(nepárny týždeň)

ZAM

(párny týždeň)

 

STREDA

Trieda

Konzultácie /individuálne skúšanie

1

2

3

 

7:30 – 9:10

9:30 – 10:15

10:25 – 11:10

11:20-12:05

I.ŠO

Pinkovská

PRA

OBN

(nepárny týždeň)

DEJ

(párny týždeň)

STZ

II.ŠO

Tóth

ANJ

DEJ

(nepárny týždeň)

OBN

(párny týždeň)

CHE

III.ŠO

Vys. Čalf.

EKO

SAP

VAK

ORA

IV.ŠO

Šefčíková

SAT-a

(párny týždeň)

SJL

(nepárny týždeň)

 

VAK – a

(párny týždeň)

DUM - s

(nepárny týždeň)

AKE -s

(párny týždeň)

URB/SAP

VAK

 

 

ŠTVRTOK

Trieda

Konzultácie /individuálne skúšanie

1

2

3

 

7:30 – 9:10

9:30 – 10:15

10:25 – 11:10

11:20-12:05

I.ŠO

 

Hrebeňaková

PSK

(nepárny týždeň)

INF

párny týždeň)

STZ

GED

II.ŠO

Pinkovská

PRA

KVE

ANJ

III.ŠO

Tóth

KVE

SJL

 

IV.ŠO

Vallo

KAJ

ANJ

ORA

 

PIATOK

Trieda

Konzultácie /individuálne skúšanie

1

2

3

 

7:30 – 9:10

9:30 – 10:15

10:25 – 11:10

11:20-12:05

I.ŠO

Dovcová

/Kováčová

 

MAT

BIO

SJL

II.ŠO

Vysoká

VAK

SJL

INF/NPR

III.ŠO

Vallo

ZUZ/---

 

MAT

(nepárny týždeň)

 

PRA

IV.ŠO

Tóth

OVO

MAT

(párny týždeň)

ZEL

(nepárny týždeň)

KVE

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria