ŠKOLA

Ubytovanie

Sadzby za ubytovanie v ŠI

Platby na príjmový účet:     č. SK48 8180 0000 0070 0063 1904
Variabilný symbol:               číslo zmluvy o ubytovaní
Správa pre prijímateľa:      mesiac_meno

 

Izba:
 

1 lôžko/pedagogický zamestnanec 114,30 €/mesiac
(po predložení pracovnej zmluvy)
 

1 lôžko/študent denného vysokoškolského štúdia 64,80 €/mesiac
(po predložení potvrdenia o návšteve školy)
 

1 lôžko/zamestnanec SOŠZ G. Čejku Malinovo 35,64 €/mesiac
 

1 lôžko/študent strednej školy 35,00 €/mesiac
(event. žiak ZŠ, ak je ubytovaný s rodičom) (podľa VZN BSK č. 2/2017)

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria