ŠKOLA

Školský internát

Prihláška do ŠI

Informácie o možnosti ubytovania a stravovania v Školskom internáte

 

Stredoškolský internát pri SOŠ záhradníckej  sídli v  budove, ktorá je priamo prepojená s budovou školy a školskou jedálňou. V súčasnosti je pre potreby internátu využívané prízemie a prvé poschodie budovy internátu. Na prízemí sa nachádza počítačová miestnosť s  prístupom na internet,  posilňovňa, školská jedáleň, vestibul s množstvom priestoru pre oddych, zborovňa vychovávateľov a vrátnica. 

Na prvom poschodí sa nachádza kuchynka, spoločenská miestnosť s televíziou a možnosťou pre pokojné učenie. Komplex izieb ktoré sú situované v systéme buniek - dve izby majú spoločnú sprchu, wc a balkón.  

Vo svojom voľnom čase môžu študenti naplno využívať posilňovňu, basketbalové ihrisko, počítačovú miestnosť a celý areál parku. 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy, v prípade záujmu i stravovanie širokej verejnosti.

Pre žiakov ubytovaných v Školskom internáte sa pripravuje celodenná strava - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

Platby za ubytovanie na školskom internáte:     č. SK48 8180 0000 0070 0063 1904

 

 prrihláška do ŠI tu na stiannutie : Prihlaska_do_SI.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria