ŠKOLA

Školský psychológ

Kontakt

Školská psychologička

Meno:                         Mgr. Mária Ješková

Kontakt:                     02 45 955 102

Konzultačné dni:        pondelok                    8:00 h – 15:00 h

                                      utorok                        8:00 h – 15:00 h
 

email:  skolsky.psycholog@skolamalinovo.sk


Činnosť školskej psychologičky je zameraná najmä na:

 • odborné psychologické poradenstvo žiakom, ich rodičom a pedagogickým zamestnancom a konzultácie,
 • psychoterapiu žiakov,
 • zdravý osobnostný rozvoj a psychické zdravie,
 • koordináciu vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • proces začleňovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
  Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
 • Sekretariát školy: 02 45 955 102
  Školská jedáleň: 0917 922 324

  Školský internát: 0918 644 529

  Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria