ŠKOLA

Školská jedáleň

Kontakt

Vedúca školskej jedálne:
Anna Horváthová

Kontakt pre informácie a objednávky:
0917 922 324

Pracovná doba: 7:00 h - 15:00 h

 

 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy, v prípade záujmu i stravovanie širokej verejnosti.
Pre žiakov ubytovaných v Školskom internáte sa pripravuje celodenná strava - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

Kolektív odborne školených kuchárok zabezpečuje stravovanie v zmysle platnej legislatívy a platných noriem v oblasti školského stravovania.

Ponúkame i prenájom školskej jedálne na spoločenské posedenia, oslavy jubileí, svadby a iné slávnostné príležitosti. Sadzba za prenájom je 250,00 eur.

Výdaj obedov: 11:45 h - 13:45 h,

pre žiakov školy je stanovená prestávka na obed v trvaní
12:45 h - 13:15 h.

Dozor v jedálni zabezpečujú zamestnanci školy.

Odhlásiť stravu žiakov školy je nutné deň vopred, najneskôr do 8,00 h ráno!

 

Zapis_listok_SJ_2020.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria