ŠKOLA

Organizácia školského roka

ORGANIZÁCIA

školského roku 2020/ 2021

Spojená škola, Bratislavská 44 Malinovo

 

 • začiatok šk. roka                                                                       1. september 2020
 • slávnostné otvorenie školského roka

      a začiatok vyučovania                                                                 2. september 2020

 • opravný termín EČ a PFIČ MS zo SJL                                       3. september 2020
 • opravný termín EČ a PFIČ MS z CUJ                                        4. september 2020
 • mimoriadne obdobie pre MS                                                      9. – 11. september 2020
 • celoškolské rodičovské združenie                                             16. september 2020
 • jesenné prázdniny                                                                     29. 10. – 30.10. 2020
 • pedagogická rada – klasifikácia za 1. štvrťrok                           18. november 2020
 • triedne aktívy - konzultačné                                                       18. november 2020
 • vianočné prázdniny                                                                    23. 12. 2020 - 7. 1. 2021
 • pedagogická rada – klasifikácia za 1. polrok                             27. január 2021
 • vydanie výpisov klasifikácie, prospechu

    a správania žiaka                                                                         29. január 2021

 • koniec 1. polroku                                                                    29. január 2021
 • polročné prázdniny                                                                1. február 2021
 • mimoriadne obdobie pre MS                                                   10.2. – 12 .2. 2021
 • jarné prázdniny                                                                        1.3.- 5.3.2021
 • písomná  forma externej a internej časti MS zo SJL               16. marec 2021
 • písomná  forma externej a internej časti MS z ANJ                 17. marec 2021
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS                                              8. - 13.4. 2021
 • veľkonočné prázdniny                                                             1.4. – 6.4.2021
 • pedagogická rada – klasifikácia za 3. štvrťrok                        14. apríl 2021
 • triedne aktívy - konzultačné                                                    14. apríl 2021
 • praktická časť odbornej zložky MS                                         26.4. – 27.4. 2021
 • pedagogická rada – klasifikácia IV.ŠO,  II.PMŠ                      6. máj 2021
 • prijímacie skúšky na ŠO a UO – 1. kolo                                 10.5. 2021 a 13.5. 2021
 • študijné voľno pre IV. ŠO, II. PMŠ                                          10.5. - 14.5. 2021
 • kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník                       10.5. - 14.5. 2021
 • ústne maturitné skúšky                                                           17.5. – 20.5. 2021
 • exkurzie                                                                                   31.5. - 4.6. 2021
 • prijímacie skúšky na ŠO a UO – 2. kolo                                 15. jún 2021
 • pedagogická rada – klasifikácia za 2. polrok                          23. jún 2021
 • prijímacie skúšky na PMŠ – 1. kolo                                        22. jún 2021
 • vydanie vysvedčení                                                              30. jún 2021
 • koniec 2. polroku a školského roku                                    30. jún 2021
 • opravné a dodatočné skúšky                                                  26. august 2021
 • prijímacie skúšky na PMŠ  - 2. kolo                                        26. august 2021

 

 

 

 

 

Schválila dňa ....1.9.2020....................                   PaedDr. Dajana Csóková

                                                                                            riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
  Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
 • Sekretariát školy: 02 45 955 102
  Školská jedáleň: 0917 922 324

  Školský internát: 0918 644 529

  Ekonómka, hospodárka: 0905 557 933

Fotogaléria